ลงพื้นที่กำชับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ร่วมกับนางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วยนางดวงเดือน พูดสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสกาวเดือน ธนสิริโชติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมของโรงเรียน โรงอาหาร และตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน เพื่อเน้นย้ำถึงคุณภาพและโภชนาการที่ดีของอาหารที่นักเรียนได้รับประทานในแต่ละมื้อให้ครบตามหลักโภชนาการด้วยอาหารหลัก 5 หมู่