ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เพื่อติดตามโครงการอ่านออกเขียนได้ การใช้อินเตอร์เน็ตในโรงเรียนพร้อมการใช้ DLTV ในโรงเรียน ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ดาวเทียม DLTV  ต่อจากนั้นเวลา 11.00 น. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาน้ำพาย เพื่อติดตามการจัดทำโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน พร้อมได้ตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมของโรงเรียน โรงอาหาร และตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน เพื่อเน้นย้ำถึงคุณภาพและโภชนาการที่ดีของอาหารที่นักเรียนได้รับประทานในแต่ละมื้อให้ครบตามหลักโภชนาการด้วยอาหารหลัก 5 หมู่ ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบ โครงการอาหารกลางวันในครั้งนี้ พบว่ามีการจัดอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด และถูกต้องตามหลักโภชนาการ

ในโอกาสนี้ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1ได้เยี่ยมการทำการเรียนการสอนของแต่ละห้องเรียนและให้กำลังใจการปฏิบัติงานแก่คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน ในการปฏิบัติราชการ ต่อไป