สพป.ลพบุรี เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงเพื่อติดตามความพร้อมการเตรียมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมฯ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม สมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1 โดยมี นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ /นายพันธวิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รองผอ.สพป.ลพบุรี 1 พร้อมด้วย นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา /ผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี 1