ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 มอบระเบียนเรียนแสดงผลการเรียนนักเรียน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานมอบระเบียนเรียนแสดงผลการเรียนนักเรียน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ในพิธีมอบระเบียนเรียนแสดงผลการเรียนนักเรียน ปัจฉิมนิเทศและวันกตัญญู นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561  ณ  โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สำหรับปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน  287 คน นักเรียนดีเด่นประเภท ต่างๆ 35 คน และนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม  O – NET  จำนวน  1  คน