สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมรับชมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.30 น. นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำรองผอ.สพป.นค.1  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์พร้อมบุคลากรในสังกัดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดร่วมรับชมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ในการถ่ายทอดสดทาง OBEC  TV  ณ ห้องสมุด  สพป.หนองคาย เขต 1