สพป.น่าน เขต 2 รับมอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่โครงการ “เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายศิโรโรตม์  เมธมโนศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ทรัพยากรบุคคลและบริหาร พร้อมคณะ ได้ทำพิธีมอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่โครงการ “เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล” โดยมีนายจรัส  ขนิษฐ์น้อย รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก คณะศึกษานิเทศก์ ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับและรับมอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ อาคารจันผา สพป.น่าน เขต 2 โดยโครงการดังกล่าว บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ทำการปรับปรุงรถคอมพิวเตอร์และห้องสมุดเคลื่อนที่ และสนับสนุนหนังสือ โดยจะเพิ่มเติมให้ปีละ 2 ครั้ง พร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเป็นเวลา 5 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้า เรียนรู้ สำหรับนักเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ต่อไป