สพป.พิษณุโลก เขต 3 ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” ให้กับนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ในวันที่ 15 มีนาคม 2562  ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก