ร่วมรับชมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. สพป.น่าน เขต 2 นำโดย นายทวีศักดิ์  สงวนศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ร่วมรับชมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2