ขอต้อนรับครูบรรจุใหม่ สู่รั้ว สพม.๓๓ ด้วยความยินดียิ่ง

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดปฐมนิเทศบุคคลซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบแรก ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ใน ๑๘ วิชาเอก จำนวน ๔๘ อัตรา และครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ใน ๗ วิชาเอก จำนวน ๑๐ อัตรา เพื่อรับนโยบายในการปฏิบัติงาน การครองตน ครองคน ครองงาน จากนายกฤษ ละมูลมอญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ และกรอกข้อมูลในทะเบียนประวัติ ก่อนส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ต่อไป ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร สพม. ๓๓