ประเมิน ผอ.ร.ร.เชี่ยวชาญ (ร.ร.บ้านกันตรง)

วันที่ 15 มีนาคม  2562  นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 1  เดินทางไปที่ ร.ร.บ้านกันตรง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ เพื่อเป็นเกียรติและให้กำลังใจ นายพิณี หาสุข ผอ.ร.ร.บ้านกันตรง  ผู้รับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์  เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ทั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายฯ และศึกษานิเทศก์ จาก  สพป.สุรินทร์ เขต 1  ร่วมให้กำลังใจ