ประชุมทางไกลการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการประชุมทางไกลการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 พร้อมผอ.กลุ่ม/หน่วย และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เข้าร่วมประชุมทางไกลการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการประชุมทางไกลการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อรับทราบแนวทางการประเมินและแนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัด ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมชบาเงิน สพป.ปัตตานี เขต 1