รับสมัครคณะกรรมการที่ปรึกษาเยาวชนยูนิเซฟ (YPAB)

ด้วยองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดรับสมัครเยาวชนที่ปรึกษายูนิเซฟ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที้่ 15 ธ.ค.2565ถึง 31 มกราคม 2566 หากสนใจสมัครเป็นคณะกรรมการฯ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบ