ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ประธานเปิดกีฬา “โคกสะอาดเกมส์”

ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ประธานเปิดกีฬา “โคกสะอาดเกมส์” รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

..เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดกีฬาภายในโรงเรียนบ้านโคกสะอาด “โคกสะอาดเกมส์” โดยมี นางกชกร รุ่งหัวไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักในการเล่นกีฬา ให้รู้จักรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ได้แสดงความสามารถและสร้างความสามัคคีระหว่างนักเรียน ครู และชุมชน ณ สนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี