ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา

++ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่าง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ กับผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน ๓๗ ราย โดยมี นางวัชรากร เคยบรรจง นักทรัพยากรบุคคล รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวรายงาน โอกาสนี้ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้ร่วมพิธีดังกล่าวพร้อมพบปะผู้อำนวยการสถานศึกษา จากนั้น ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ประธานในพิธีได้มอบโอวาทและแนวทางในการบริหาร ในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี