สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ. สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการับนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ ในสังกัด สพฐ. ในวันที่  18  มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก