สพป.ชัยนาท คัดเลือกโรงเรียนต้อนแบบอาหารกลางวัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 18 มีนาคม 2562 >>> นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท และคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ออกประเมินเชิงประจักษ์ ณ โรงเรียนวัดโรงวัว โรงเรียนวัดอินทาราม โรงเรียนวัดตะกู และโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ  สพป.ชัยนาท