ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2566 ประจำปี พศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นางพรพนา บัวอินทร์ ว่าที่ ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2566 ประจำปี พศ. 2566 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1