สพม.37 ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 24 มี.ค. 62

+++สพม.37 โดยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ร่วมกิจกรรม Big Day เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. 24 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 08:30 น. ณ กาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ในการนี้นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว