ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

++ วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น.  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒  พร้อมด้วย นายเล็ก  ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  โดยมี พันตำรวจเอก ศักดิ์สิทธิ์  วิเชียรสรรค์  ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี