สพป.ชัยนาท คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 19 มีนาคม 2562 >>>  นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท และคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ออกประเมินเชิงประจักษ์ ณ โรงเรียนบ้านวังคอไห โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม และ โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สพป.ชัยนาท