ผอ.สพป.ชัยนาท ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยนาท

วันที่ 19 มีนาคม 2562 >>> สพป.ชัยนาท นำโดย ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และ ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยนาท