สพม.33 (สุรินทร์) ร่วมรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.โค้งสุดท้าย (BIG DAY)

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยริ้วขบวน และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โค้งสุดท้าย (BIG DAY) ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ (ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕) โดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปล่อยริ้วขบวน ร้อยตำรวจเอก นิยม เพ็ชรโกมล ผู้อำนวยการารเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนคนไทยในจังหวัดสุรินทร์ ตระหนักถึงหน้าที่ในฐานะ ความเป็นสมาชิกพลเมืองของประเทศ โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโค้งสุดท้าย และจังหวัดสุรินทร์ตั้งเป้า จะมีผู้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และมีจำนวนบัตรเสีย ไม่เกินร้อยละ ๒

ในการนี้ มีข้าราชการครู นักเรียน จากโรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนสิรินธร พร้อมลูกเสือ กกต.โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ดุริยางค์ จากโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน และโรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมริ้วขบวนเดินรณรงค์ในครั้งนี้ด้วย

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2225174120873325&type=1&l=b3ff4e95e0