ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามบันทึกความร่วมมือ เพิ่มจิตอาสาบริจาคโลหิตสถานศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

สถานศึกษาพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ขานรับโครงการเพิ่มจิตอาสา ครู ก เพื่อถ่ายทอดให้เยาวชนดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง ทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมด้วยการบริจาคโลหิตที่มีคุณภาพ และปลอดภัย

วันนี้(19 มี.ค. 62) ที่บริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสันบุรีรัมย์ นายรณชัย  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 บุรีรัมย์ ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อเพิ่มจิตอาสาบริจาคโลหิต ในสถานศึกษาของจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ /ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา สภากาชาดไทย /โรงพยาบาลบุรีรัมย์/อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์/ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์//ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ /และผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน รวมจำนวน 81 แห่ง โดย นายธีรวัฒน์  วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธี

 ทั้งนี้มีเจตจำนงร่วมมือกันในการสนับสนุนการจัดหาโลหิต การประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ความสำคัญของการบริจาคโลหิต การเตรียมตัวบริจาคโลหิต การดูแลสุขภาพ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิตและป้องกันภาวะ โลหิตจางในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้มีอาสาสมัครบริจาคโลหิตในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา ตลอดทั้งการสร้างค่านิยมในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาด้วยการเป็นผู้ให้ โดยการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ด้วยการบริจาคโลหิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย         นาวาโทหญิง แพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในสถานศึกษาเป็นทรัพยากรที่สำคัญของจังหวัด ในการจัดหาโลหิตให้เพียงพอใช้ในจังหวัดบุรีรัมย์ จากสถิติพบว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีการใช้โลหิตเพิ่มขึ้น มีการใช้รักษาผู้ป่วยตติยภูมิเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องสำรองโลหิตเพิ่ม ซึ่งคาดว่าในกลุ่มเยาวชนจะสามารถเพิ่มอัตราการบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้นอีก 3 เปอร์เซ็น  จะทำให้โลหิตสำรองอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างเพียงต่อการใช้ในจังหวัดบุรีรัมย์