สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดโครงการสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาค้นหาความเป็นเลิศทางวิชาการแปลงยาว ๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวแสดงความยินดี และกล่าวขอบคุณภาคอุตสาหกรรม

ในการจัดโครงการสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาค้นหาความเป็นเลิศทางวิชาการแปลงยาว ๒๕๖๑ โดยมีนายกิตติ เหลืองรุจินันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ เป็นประธานในพิธี นายภิญโญ คงปัญญา ผู้จัดการบริษัท เอ็นโด เม็ททัล สลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษาชมรมผู้บริหารโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ กล่าวรายงาน นายศุภชัย แก้วเบี่ยง ประธานชมรมผู้บริหารโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้กล่าวแสดงความยินดี และกล่าวเจตนารมณ์ของภาคอุตสาหกรรมในการสนับสนุนการศึกษาของอำเภอแปลงยาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจในการพัฒนาตนเองของนักเรียน รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของอำเภอแปลงยาว โดยกำหนดสอบชิงทุนการศึกษาในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา นักเรียนที่สอบชิงทุนประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผู้ร่วมพิธีเปิดประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดอำเภอแปลงยาว