ซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทำน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 11.52 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทำน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยนายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รอง ผวจ.ปัตตานี เป็นประธาน พร้อม นายพรหมวิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผวจ.ปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ชาวบ้าน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี ณ ” บ่อทอง,บ่อไชย ” ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี