สพป.สระบุรี เขต ๒ รับชมรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒

สพป.สระบุรี เขต ๒ รับชมรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒

++ วันพุธที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๒   ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรสำนักงานร่วมรับชมรายการ  “พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน”  และรายการ  “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ จากนั้นเป็นการประชุมทีมบริหารเพื่อแจ้งข้อราชการและติดตาม ขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่ม   ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี