สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมต้อนรับ “ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ”

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ได้มอบหมายให้ นายจิมจง ทองคำวัน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย นางรุ่งอรุณ บุญ ไว ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม และเข้าร่วมประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 (จังหวัดศรีสะเกษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ณ โรงแรมพรหมพิมานอ.เมือง จ.ศรีสะเกษ พ.ศ.2565 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี และลงพื้นที่โรงเรียนบ้านสวายสนวน อ.ไพรบึง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ติดตามการพัฒนาศักยภาพบุคคล มีกิจกรรมนำเสนอข้อมูลตามนโยบาย จัดนิทรรศการ และเยี่ยมชมแปลงเกษตรชุมชน