สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม “การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (กศจ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 1/2566”

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม “การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (กศจ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 1/2566”

🕜 วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมนาคราช สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในนามผู้แทน(สพฐ.) เข้าร่วม “การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร(กศจ.) ครั้งที่ 1/2566” พร้อมด้วย นายพิเชษฐ มหาวงศ์ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยมี นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์

 1. เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565
 2. เพื่อทราบจำนวน 8 เรื่อง ได้แก่
  2.1 เรื่องจากคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา อาทิ นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567
  2.2 เรื่องจากคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อาทิ รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลฯ รอง ผอ.รร. ในระยะเวลา 1 ปี , รายงานการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น มาบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย , แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา
 3. เพื่อพิจารณาจำนวน 16 เรื่อง ได้แก่
  3.1 เรื่องจากคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา อาทิ การขอความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา , การพิจารณาร่างประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา , การขอความเห็นชอบแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.มุกดาหาร
  3.2 เรื่องจากคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อาทิ การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย , การขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ว13/2556 และ ว17/2552

ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 11 และ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 11 ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

📸 ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://photos.app.goo.gl/Z3imvj1n3JDQRTwH8
(นวิน เข็มทอง นักประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร)