***สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประชุมตัวแทนผู้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด***

วันที่ 26 มกราคม 2566 นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานในการประชุมตัวแทนผู้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมพลังบุญ (มูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา) โดยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 มีโรงเรียนตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 100 โรงเรียน จำนวน 251 รายการ ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นำโดย นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ นายจิมจง ทองคำวัน นายปรีชา จันทวี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่มงานในสำนักงาน และศึกษานิเทศก์ ร่วมสร้างขวัญและกำลังใจแก่โรงเรียนผู้เป็นตัวแทนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้