ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมกิจกรรมสานสายใยสัมพันธ์ “วันปิดภาคเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม้แก่น ประจำปีการศึกษา 2561”

20 มีนาคม 2562 นานเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานในกิจกรรมสานสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม้แก่น ประจำปีการศึกษา 2561 ได้มอบอนุบัตรแก่บัณฑิตน้อยที่ป่านการศึกษาระดับปฐมวัย และ ชั้น ป.6 และ ม.3 ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม้แก่น ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

 

ภาพ/ข่าว         มนทิชา  แวซอเหาะ
รายงาน           ฟูซียะห์  มาแจ
www.pattani3.go.th