การประชุม Fifth Global Forum on Human Resources for Health

องค์การอนามัยโลกจะจัดการประชุม Fifth Global Forum on Human Resources for Health ระหว่างวันที่ 3-5เมษายน 2566 ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมได้ทางออนไลน์ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่