ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. >>> ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วม “โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดอรุณศิริวัฒนาราม  หมู่ที่ 5 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท โดย นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน