ผอ.สพป.ชัยนาท ประชุมผู้บริหารโรงเรียนที่ขอเปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา 2562

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. >>>ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนที่ขอเปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงและสรุปแนวทางการขอเปิดรับนักเรียนอนุบาล 1 (3ปีบริบูรณ์) ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท