พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา

20 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 3 จำนวน 32 ท่าน พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3 โดยกิจกรรม ณ ห้องไหว้พระสวดมนต์ สพป.อุดรธานี เขต 3 อ.หนองหาน จ.อุดรธานี