นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ร่วมรับชมและรับฟัง การถ่ายทอดสดรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2566 โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น.นายปริญญา  จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ ทั้ง 3 เขต พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมรับชมและรับฟังรายการถ่ายทอดสดพุธเช้าข่าว สพฐ.         ครั้งที่ 5/2566  โดยท่าน  ดร.อัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์