สพป.สุรินทร์ เขต 1 ร่วมรับฟังรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.”

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  ร่วมชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2562  เพื่อรับฟังและทราบแนวทางการดำเนินงาน การจัดการศึกษา  รวมทั้งการนำนโยบาย สู่การปฎิบัติ ณ ห้องคอนเฟอเร้นซ์ สพป.สุรินทร์ เขต 1