ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น Line Offcial “ห่วงใย”

ด้วยกรมการแพทยื ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น Line Offcial “ห่วงใย” ซึ่งเป็นโปรแกรมการตอบคำถามอัตโนมัติ เพื่อประเมินตัวเองเกียวกับการติดยาและสารเสพติด การให้คำปรึกษาเบื้องต้นและประโยชน์อื่นๆ อีกมาก ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการใช้งานรเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบ