แจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วย ศธจ. นครศรีธรรมราช ขอแจ้งย้ายที่ตั้งของสำนักงานเป็นสถานที่แห่งใหม่ ณ เลขที่ 4/1 หมู่6 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบ