ทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme 2023

ด้วยสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme 2023 (ACYLS) และขอความร่วมมือประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อผู้เข้าร่วมรับทุน หากสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบ