สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

++ วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ โดยมี นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ , นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการเข้าประชุมเพื่อหารือพิจารณาร่วมกัน ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี