ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ แสดงความยินดีผู้เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ แสดงความยินดีผู้เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

**วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ แสดงความยินดีกับตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒  ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีข้าราชการในสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒  ได้ไปประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับชาติ จำนวนทั้งสิ้น ๓๖ รายการ โอกาสนี้ ได้ประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงาน โดยการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก นางมะลิวรรณ บุญนะฤธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง และ นายเกียรติภูมิ ภูมินา ครู โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) ผู้ซึ่งผ่านการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  พร้อมให้กำลังใจ  ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี