สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ ๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีข้าราชการและลูกจ้างประจำ  เข้าร่วมอุปสมบท จำนวน ๑๗ ราย ในระหว่างวันที่ ๖ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ วัดพงษาราม  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา