สพม.สงขลา สตูล “ประชุมเตรียมความพร้อม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา”

นายประสิทธ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นประธานการประชุม เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล และ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เพื่อซักซ้อม ชี้แจง ทำความเข้าใจ และ แจ้งแนวทาง การจัดประชุมในการเตรียมความพร้อมรองรับการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา(อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา) โดยมี นางเกศรา ศรีกาญจน์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และ นางอำไพ จันทร์บุญลาภ รักษาการณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคชาธาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิบูลรัก สพม.สงขลา สตูล

  • ภาพ : ประชาสัมพันธ์ สพม.สงขลา สตูล
  • ข่าว : นางกาลัญญู นฤปิยะกุล นวก.คอมพิวเตอร์ชำนาญการ