การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษา (CEFR)ผ่านระบบออนไลน์

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษา (CEFR) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครปฐม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุุมฯ ดร.พงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ให้ข้อคิด ให้กำลังใจ คณะผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจนคณะกรรมการดำเนินงาน

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1