สพป.มุกดาหาร จัดการประชุมคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป. 6 และ ม. 3 ปีการศึกษา 2565

สพป.มุกดาหาร จัดการประชุมคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป. 6 และ ม. 3 ปีการศึกษา 2565

🕘 วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา สพป.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิด “การประชุมคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป. 6 และ ม. 3 ปีการศึกษา 2565” และบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมี ผู้เข้าร่วมคือคณะทำงานฯ ประกอบด้วย ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา หัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ และกรรมการกลาง จากนั้น นางวรกัญญาพิไล แกระหัน รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร ได้กล่าวชี้แจงในรายละเอียด ต่อไป

การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ปีการศึกษา 2565 สพฐ. และ สทศ. มีนโยบายให้ผู้เรียนและโรงเรียนสมัครสอบด้วยความสมัครใจเนื่องจากสถานการณ์โควิด และมีโรงเรียนสมัครใจเข้าสอบทุกโรงเรียน โดยสอบ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีกำหนดการสอบ ดังนี้

  1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 มีสนามสอบจำนวน 25 สนามสอบ
  2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 มีสนามสอบจำนวน 14 สนามสอบ

📸 ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://photos.app.goo.gl/PNr4jmKzDHdpxRTQ6
(นวิน เข็มทอง นักประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร)