ทุนข้าราชการพลเรือนสามัญ

ด้วยสำนักงานข้าราชการพลเรือนสามัญ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ ทุนรัฐบาลข้าราชการพลเรือนสามัญ