สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมประชุมการบริหารงานบุคคล และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Zoom meeting

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วย นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมการบริหารงานบุคคล และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting) เพื่อให้ดำเนินงานการบริหารงานบุคคล และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2