สพป.ราชบุรี เขต ๒ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัดร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ผ่านระบบ Video Conference พร้อมทั้งมอบนโยบายและแจ้งข้อราชการ ณ ห้องประชุมมิตรกิจธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒