สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมแควน้อย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก