สพป. สุรินทร์ เขต 1  จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ตามโครงการเขตสุจริต

วันที่  8 กุมภาพันธ์  2566  เวลา 08.30 น. นายฉลาด  สาโยธา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 นำรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่   ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา  จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล และความโปร่งใส ตามโครงการเขตสุจริต ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติ สพป.สุรินทร์  เขต 1